Arterioskleroza

Ateroskleroza ili arterioskleroza je bolest velikih i srednjih mišićnih arterija. Karakteriše se disfunkcijom endotela krvnog suda, vaskulitisom, i nakuplanjem lipidaholesterolakalcijuma i ćelijskih elemenata unutar zida krvnog suda. Ovaj proces za posledicu ima formiranje plaka, vaskularno remodelovanje, akutnu i hroničnu opstrukciju lumena krvnog suda, poremećen protok krvi, i smanjenu oksigenaciju ciljanih tkiva.

Znaci bolesti

Najčešće, fizički znaci bolesti su prisustvo povišenog nivoa lipida u krvi, stenoza ili dilatacija velikih mišićnih arterija, ishemija ciljanog organa ili infarkt. Ukoliko se pri pregledu pacijenta uzrokuje bilo koja od kliničkih manifestacija bolesti, stoprocentno se može dijagnostikovati ateroskleroza.

Objektivni znaci aterosklerotičnih promena:

 • Hiperlipidemija;
 • Bolest koronarnih arterija – četvrti srčani ton, tahikardijahipotenzijahipertenzija;
 • Cerebrovaskularna bolest – neurološki ispadi, umanjen puls karotidnih arterija, šuštanje u karotidnim arterijama;
 • Periferna vaskularna oboljenja – smanjeni periferni puls, periferni arterijski šumovi, periferna cijanozagangrena, ulceracije;
 • Aneurizma abdominalne aorte – pulsirajuća masa u abdomenu, periferni embolizam, cirkulatorni kolaps;
 • Ateroembolizam – gangrenacijanoza, ulceracije.

 

Terapija

Prevencija i terapija ateroskleroze podrazumeva pre svega eliminisanje poznatih faktora rizika. To podrazumeva:

 • regulaciju povišenog krvnog pritiska, regulacijom ishrane i upotrebom farmakoloških sredstava. Preporučuje se i redovna kontrola krvnog pritiska;
 • smanjenje lipida u krvi, takođe regulacijom ishrane, pre svega smanjenjem unosa masti i koncentrovanih ugljenih hidrata. U određenim slučajevima je moguće uzimanje farmakoloških sredstava;
 • lečenje šećerne bolesti, redovna kontrola nivoa glukoze u krvi i uzimanjem terapije;
 • momentalni prestanak pušenja cigareta.

U terapiji i prevenciji veliki udeo ima dijeta, koja direktan učinak ima na smanjenje nivoa lipida u krvi. Značajan je i prestanak uzimanja alkoholaPovećana fizička aktivnost je mali, ali bitan korak u prevenciji razvoja ateroskleroze.

Medikamentozna terapija podrazumeva uzimanje lekova iz sledećih grupa:

 • Inhibitora HMG-CoA reduktaze – deluje na smanjenje povišenog holesterola i triglicerida;
 • Fibrata – deluje na smanjenje triglicerida i LDL frakcije holesterola;
 • Antioksidanasa, tj. vitamina C i E – smanjuju mogućnost oksidacije LDL holesterola;
 • Derivata nikotinske kiseline, tj, niacina, odnosno vitamina B 3 – inhibiše sintezu VLDL holesterola u jetri, i deluje na skoro sve vrste hiperlipidemija;

Prevencija

Prevencija arterioskleroze podrazumeva zdrav način života – uravnoteženu i zdravu ishranu, izbegavanje masnoća, više kretanja, manje stresa, vežbanje… Naravno, redovne kontrole kod kardiologa su neizostavne.